17. Intermountains värdegrund leder till säkrare vård

Ett integrerat hälso- och sjukvårdssystem som präglas av en stark värdegrund med patientfokus, ständiga förbättringar, evidensbaserad medicin och systemsyn. Hur har Sverige inspirerats av Intermountain Healthcare och vad kan vi fortsatt lära?

Intermountain Healthcare räknas som en av världens bästa hälso- och sjukvårdssystem. Processperspektivet finns med som en central organisatorisk idé genom de kliniska huvudprocesserna, vilka i sin tur leds och utvecklas av tvärprofessionella team. Hela tiden bedrivs ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete med vårdprocesserna där fokus är värdeskapande för patienten. Bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Det system för kunskapsstyrning som nu etableras i landsting och regioner är inspirerats härifrån. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården. Förutom kunskapsstöd ingår också stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskapet.

Seminariet är på engelska.

Lyssna till Brenda Reiss-Brennan, Gerard Brennan och Stephan Hunter. Moderator är Maysae Quttineh från Qulturum Region Jönköpings län

Brenda Reiss-Brennan

Brenda Reiss-Brennan talar på Patientsäkerhetskonferensen

Brenda Reiss-Brennan från Intermountain Healthcare i USA. Intermountain har under mer än 25 år byggt byggt en organisationskultur med stark värdegrund där ständiga förbättringar är plattformen.

Till presentation

Gerard Brennan

Gerard Brennan är fysioterapeut, forskare och senior rådgivare på en primärvårdsklinik vid Intermountain Healthcare.

Till presentation

Stephan Hunter

Stephen Hunter är fysioterapeut, forskare och samordningschef på Intermountain Healthcare.

Till presentation

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.