Nationell utvecklingskonferens Hälsa Vård Omsorg

Konferensen vänder sig till alla med intresse för att utveckla den framtida välfärden och skapa en hälsa för alla. Det är den första gemensamma konferensen för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter och blir en viktig mötesplats för förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner samt brukare, patienter och studenter.

Konferensen äger rum i Göteborg den 3-4 november 2020 och nu finns det möjlighet att bli en del av programmet.

Bidra till programmet

Aktuellt

  • Bidra till ett fördjupningsprogram under fördagen 2 november Fördagen den 2 november 2020 erbjuder möjlighet att anordna en fördjupningsdag inom konferensens teman på svenska mässan. Ni kan bidra till programmet för dagen genom att anordna hel- eller halvdagspr...
  • Bättre för dem vi är till för Kom och var med och bidra till att göra det bättre för dem vi är till för – invånare, patienter och brukare. Det är uppmaningen från Helene Sandqvist, utvecklingschef inom socialtjänsten i Skövde komm...
  • Förväntan på ett konkret arbete Stor energi och konkreta resultat som leder till mer samarbete mellan regioner och kommuner. Det är effekter som Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör i Region Kronoberg, vill se.