Patient­säkerhets­konferensen

TACK till alla deltagare, föreläsare och utställare! Föreläsarpresentationer från seminarier och sändningar från Nyhetsstudion hittar du under respektive programpunkt.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.