Konferensen är en nationell samlingsplats för de som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, myndigheter, akademi och näringsliv.

Senaste nytt

Se fler

Nu planerar vi för en ny konferens

Nu planerar vi för Patientsäkerhetskonferensen 19-20 september 2018. Förslag och abstract till seminarier kan lämnas mellan 1 november 2017 till 31 januari 2018. Förslag till posterutställningen kan lämnas från 1 mars. Anmälan öppnar i mitten av april 2018.

Mycket mer finns på SKL.SE

På SKL:s webbplats kan du läsa mer om vårt arbete med patientsäkerhet. Här hittar du bland annat information om skador i vården, åtgärder vid risker och hur du arbetar systematiskt med frågorna. Patientsäkerhet på SKL:s webbplats

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.