Patient­säkerhets­konferensen

En nationell samlingsplats för de som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom landsting- och kommunal vård, privat och idéburen vård, myndigheter, akademi och näringsliv. Konferensen går i Stockholm 19-20 september 2018.

Aktuellt

  • bild från Viktoriahallen Våra internationella inbjudna talare Vi lär av varandra och därför har vi bjudit in några av världens bästa sjukvårdssystem och några av världens bästa expertorganisationer till Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018. Lyssna till Ma...
  • Sjuksyster i vårdmiljö Ett program med både bredd och djup Konferensens seminarier innehåller fakta blandat med diskussioner och samtal om vårdskador, riskhantering och förbättringsarbeten, om systematiskt arbete med uppföljning och utvärdering. Vi publicerar...
  • Bild från monter på Patientsäkerhetskonferensen Vill du finnas med i vår monterutställning? Till konferensen 2018 bjuder vi för första gången in fler aktörer att ställa ut med monter på Mötesplatsen! Har ni spännande tjänster, produkter, utbildningar, innovationer eller verktyg som konferens...

Talare på Patientsäkerhets­konferensen

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.