Patient­säkerhets­konferensen

3-4 november 2020 planeras för en nationell konferens för utveckling av hälso- och sjukvård och socialtjänst i Sverige. Svenska Mässan i Göteborg blir mötesplatsen för frågor om kvalitet, säkerhet, samarbete och delaktighet inom vård och omsorg. Ett tema kommer vara Patientsäkerhet. Mer information kommer. Ingen Patientsäkerhetskonferensen 2019.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.