Nationell utvecklingskonferens Hälsa Vård Omsorg

Den nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg vänder sig till alla med intresse av att klara den framtida välfärden och skapa en hälsa för alla – en viktig mötesplats för förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner samt studenter och patienter.

Konferensen äger rum i Göteborg den 3-4 november 2020 och nu öppnar möjligheten att bli en del av programmet.

Bidra till programmet

Aktuellt

  • Arrangera ett eget möte 2 november Den 2 november 2020 är en så kallad fördag till konferensdagarna 3-4 november. Då finns möjlighet att arrangera egna möten, som knyter an till konferensens teman.
  • Bättre för dem vi är till för Kom och var med och bidra till att göra det bättre för dem vi är till för – invånare, patienter och brukare. Det är uppmaningen från Helene Sandqvist, utvecklingschef inom socialtjänsten i Skövde komm...
  • Förväntan på ett konkret arbete Stor energi och konkreta resultat som leder till mer samarbete mellan regioner och kommuner. Det är effekter som Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör i Region Kronoberg, vill se.