En nationell samlingsplats för de som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, myndigheter, akademi och näringsliv.

Senaste nytt

Se fler

Vi söker efter förslag till posterutställningen

Vi planerar programmet till Patientsäkerhetskonferensen 2018 på Stockholmsmässan i Älvsjö.  Nu söker vi efter förslag till konferensens stora och populära posterutställning.  Vilka risker har ni identifierat och gjort bättre? Vilka resultat ser ni av ert arbete? Dela med er av era framgångar och förbättringar.
Skicka in förslag till konferensen här

Blandning av strategi, nyheter och metoder

Konferensen är med sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området. Den ger utblickar av internationella föreläsare likaväl som handfasta arbetssätt och metoder från svensk vård. Vi vill sätta fokus på alla de förbättringar som gjorts och samtidigt ge inspiration till hur vi kan göra vården ännu säkrare. Läs mer här

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.