Information om Patientsäkerhets­konferensen

Nationella Patientsäkerhetskonferensen har genomförts mellan 2003-2018. Nu planeras en ny stor nationell konferens för hösten 2020 som ersätter Patientsäkerhetskonferensen.

Projektägare

Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting. Patientsäkerhetskonferensen har samarbete med arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Konferensen administreras av Sveriges Kommuner och Landsting samt av Konstella.

Tidigare konferenser

Konferensen har genomförts 10 gånger, den startade 2003 som ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (då Landstingsförbundet och Kommunförbundet), Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Socialstyrelsen. Till konferensen 2018 var 19 organisationer från professionsföreningar, fackförbund, branschföreningar, arbetsgivare och myndigheter samarrangörer.

Intervjuer på vår youtube kanal

Vår nyhetsstudio fanns på plats vid konferenserna 2016 och 2018. Här intervjuas föreläsare och experter om allt ni från patientsäkerhetskultur, trycksår, läkemedelsfel, e-hälsa, ledarskap och patientmedverkan. Ni får mycket gärna visa filmerna i alla sammanhang där ni pratar om patientsäkerhet.

Nationella Patientsäkerhetskonferensens youtubekanal

Program 2018

Här hittar du ett kort program för 2018 i pdf-fil.

 

 


Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.