Plenum - Det måste vara roligt att arbeta!

Möt Emma Spak med inbjudna gäster prata om nära vård, tillgänglig vård och hur digitaliseringen tillsammans med nya arbetssätt kan innebära att resurserna inom vården kan användas bättre. Framgångsfaktorn? Att alla bidrar till arbetsglädje och utveckling.

Emma Spak

Anna Spak pratar på Patientsäkerhetskonferensen

Emma Spak är samordnare för nära vård Sveriges Kommuner och Landsting.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.