Metoder och modeller för förbättring

Varje framgångsrik utvecklingsstrategi och förbättringsansats behöver en robust metodik så att förbättringsresultaten kan följas upp, analyseras och tolkas, och så att förbättrade arbetssätt sprids och blir praxis.

Bidra med exempel

Här söker vi exempel på modeller och koncept för förbättring i den egna verksamheten eller i samverkan med andra som skapat påvisbar nytta för dem verksamheten är till för.

Vi ser gärna exempel på innovativa metoder och modeller som bidragit till utveckling, spridning och implementering.

De lärande exemplen kan handla om förbättringsmetoder, teorier och modeller i sig, men också praktiska förbättringsarbeten kring exempelvis främjande och förebyggande hälsa, patient- och brukarflöden i samverkan, där fokus är sättet att metodiskt och systematiskt utveckla verksamheterna.

Workshop eller föreläsning

Konferensen vill ge möjlighet att lära tillsammans och att ta del av ny kunskap och goda exempel på framgångsrikt arbete. Vi vill ta del av dina exempel och erfarenheter, i en workshop, en föreläsning eller poster.

Lämna ditt bidrag senast den 28 februari 2020. Senast den 15 april vet du om ditt bidrag kommer med i programmet.

Anmäl bidrag till workshop 3-4 november

Anmäl bidrag till föreläsning 3-4 november

Posters i utställninglokalen

Det går även bra att dela med sig av exempel och erfarenheter genom en poster, som finns att ta del av under båda konferensdagarna.

Sista dag för inlämning är 30 juni. Besked om antagen poster ges senast 31 augusti.

FÖRSLAG TILL POSTER