Kontakt

Projektledare

Pia Lindberg
pia.lindberg@skr.se

Allmänna frågor om konferensen

utvecklingskonferens.2020@skr.se

Frågor om bidrag till workshops, föreläsning eller poster

konferens@skr.se