Skolriksdag 2019

Skolriksdagen är en konferens där du tar del av ny kunskap, spännande samtal och lärande exempel från förskola till vuxenutbildning. Områden som kommer vara i fokus är bland annat digitalisering, kompetensförsörjning och ledarskap.

Kom och träffa kollegor som – precis som du – tar ansvar för att leda och styra skolan. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en positiv utveckling.

Varmt välkommen den 6–7 maj 2019!