14. Rätt använd kompetens säkrar vården

Vården blir säkrad för våra patienter genom rätt kompetens. I detta seminarium pratar vi om kompetensplanering, kompetensutveckling kopplat till tydliga mål och hur kompetensstegar kan kopplas till de sex kärnkompetenserna för säker vård.

I Stockholms läns landsting ska alla medarbetare ha kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. På så sätt kan verksamheten också arbeta patientsäkert. Landstinget ställer samma krav på kompetenser för likvärdiga roller och det har i nuläget tagits fram 550 roller som spänner över vårdroller, It och teknik samt administration. Medarbetarna väljer roll, skattar sig och lägger tillsammans med sin chef in utvecklingsplaner. Kompetensgap synliggörs och kompetenshöjande aktiviteter planeras och genomförs för att säkerställa patientsäkerheten. Genom att tydliggöra kompetensutveckling för medarbetare kopplat mot tydliga mål i verksamheten så utvecklas inte bara medarbetaren utan hela organisationen.

Landstingets kompetensstege för sjuksköterskor och undersköterskor implementeras på ett strukturerat sätt på hela sjukhuset under 2018. Även fysioterapeuter och arbetsterapeuter inför sina kompetensstegar under 2018. Den gemensamma strukturen gör att medarbetare och chefer talar samma språk utifrån de sex kärnkompetenserna för all hälso- och sjukvårdspersonal som stegen bygger på. Med ett genomtänkt införande utvecklas verksamheten mot framtidens hälso- och sjukvård.

 

Rätt kompetens på rätt plats

Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt är avgörande för att säkra kvaliteten. Vad innebär det? Vem ansvarar? Vilken kompetens, förmågor och färdigheter krävs för en säker vård? Hur utbildar vi i patientsäkerhet?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.