30. Perspektiv på patientsäkerhetskultur

Det här seminariet ger både nya insikter från senaste forskningen kring patientsäkerhetskultur och ett konkret dialogverktyg för att utveckla arbetet med patientsäkerhet.

Marita Danielsson berättar utifrån sin forskning om tankar kring att mäta patientsäkerhetskultur. Vi får höra om hur HSE - Hållbart Säkerhets Engagemang med dess frågeställningar kompletterar frågorna kring HME - Hållbart Medarbetar Engagemang, för en ökad systematisk uppföljning och återkoppling till verksamheterna utifrån både arbetsmiljö och patientsäkerhetsperspektiv.

Ni får även chansen att prova och reflektera över olika verktyg som kan användas för att jobba med attityder och normer kring patientsäkerhet i er organisation. Bland annat går vi igenom Säkerhetskulturtrappan från A till E, ett dialogverktyg för verksamheter att kartlägga och utveckla sitt arbete med patientsäkerhet. Verktyget är en hjälp att gånga gemensamma gemensamma upplevelser av arbetsplatsens kultur och hur man kommer vidare från det.  

 

Lärande arbetsplats ger en säkrare vård

Delaktighet, tillåtande kultur och stöttande ledarskap skapar en bra patientsäkerhetskultur. Vad gör det för ökad patientsäkerhet? Här diskuterar vi förbättring- och förändringsarbete på arbetsplatsen, till nytta både för patienten och medarbetaren.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.