18. Patientsäkerhet i svensk ambulanssjukvård

Här presenteras den första kartläggningen av patientsäkerhet i svensk ambulanssjukvård. Vilka skador finns? Hur ser samstämmigheten ut? Vad påverkar? 

Patientsäkerhet i ambulanssjukvård är dåligt undersökt. Det finns idag inga publicerade studier som systematiskt undersökt patientsäkerheten. Det finns några publikationer som diskuterar att det troligen största hotet mot patientsäkerheten i kontexten är felbedömningar av patienter som leder till fel eller utebliven vård. Under seminariet får vi en genomgång av frekvens och typer av allvarliga händelser inom ambulanssjukvård, vilka faktorer som bidrar till skillnad och hur relationen ser ut mellan ambulanssjukvårdens bedömning av patienten med den slutliga diagnosen i sjukhus.

Medverkand: Magnus Andersson Hagiwara, Högskolan i Borås.

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.