Hur kan tillsynens iakttagelser bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) presenterar sin bild av hälso- och sjukvårdens största utvecklingsområden utifrån tillsynens iakttagelser.

IVO berättar om riskområden där det finns en förhöjd risk för vårdskada eller andra allvarliga problem. I ett samtal tillsammans med verksamhetsföreträdare diskuterar vi hur tillsynens iakttagelser kan användas för att stimulera verksamhetsutveckling till nytta för patienterna.

IVO berättar också om förstärkningen av patient- och brukarperspektivet i tillsynen som ska se till vårdens och omsorgens sammanlagda resultat för personen, genom hela vårdkedjan och inte utifrån skilda verksamheter.

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.