Utställare

Till konferensen 2018 bjuder vi för första gången in fler aktörer att ställa ut på Mötesplatsen! Vilket mervärde kan ni tillföra konferensen?

Mötesplatsen på Offentliga Rummet

Från utvärderingar vet vi att deltagarna uppskattar Mötesplatsen väldigt mycket och vi vill gärna att den ska utvecklas ännu mer. Har ni spännande tjänster, produkter, utbildningar, innovationer eller verktyg som konferensens deltagare kan få kunskap om? Har ni behov av att utöka kontaktnätet med personer som arbetar med och ansvarar för patientsäkerhetsfrågor?

Vilket mervärde kan ni tillföra?

Vill ni möta över 2000 deltagare från hela Sveriges sjukvård som arbetar verksamhetsnära med utveckling och förbättring är Patientsäkerhetskonferensens Mötesplats rätt plats för er. Men vi har även krav på dig som utställare så att vi får rätt innehåll på vår Mötesplats. Vad kan du tillföra för mervärde till konferensens deltgare? Varför är det bra att ni finns med här? Anmäl ditt intresse för att ställa ut på konferensen och beskriv vad du vill exponera.

Vilka kommer på konferensen?

Monter på Nationella Patientsäkerhetskonferensen

Nationella Patientsäkerhetskonferensen är Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området - över 80% av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda med konferensen! Besökarna kommer från hela Sverige och arbetar framförallt som avdelnings/enhets/klinikchefer och verksamhetsutvecklare inom landsting och kommunal vård, privat och idéburen vård. Man kommer från alla olika specialiteter, primärvård, hemsjukvård. Men vi har även handläggare, utredare och utvecklingsledare från myndigheter, fackorganisationer, bransch- och intresseföreningar bland våra deltagare.

Olika ytor skapar en spännande plats

Mötesplatsen kommer att skapas i olika ytor som flödar in i varandra med monterutställningar, posterutställningar, verktygstorg, interaktiva ytor där man kan prova eller känna på, fikabufféer och miljöer för samtal, arbete och möten. Här finns även en mindre scen där korta föreläsningar och intervjuer kommer ske under hela dagarna.

Öppettider för mötesplatsen är onsdag 19 september 09.00 – cirka 18.30 och torsdag 20 september 08.30 – 16.00. Inflytt 18 september. Seminarieprogrammet under dagarna är lagt omlott så att deltagarna kan besöka utställningen under hela dagarna, men givetvis kommer det vara extra mycket besök under utpekade tider för lunch, fika och mingel.

Vilka alternativ finns?

  • Köp en monter i vår monterutställning, vi har standardmontrar från 6 kvm och uppåt.
  • Köp en plats på vårt verktygstorg på 1 kvm. Platsen passar dig som har ett digitalt verktyg eller tjänst, eller något mindre att informera om.
  • Har ni andra idéer till aktiviter, utställningar, demonstrationer med mera som passar på Mötesplatsen hjälper vi er att skapa detta.

Information och prislista monterpaket

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.