7. Får vi färre skador inom somatiken?

I detta seminarium presenteras resultaten från världens största undersökning av vårdskador med markörbaserad journalgranskning (MJG) samt att vi får höra hur Östra sjukhuset i Göteborg använder journalgranskning för att utveckla verksamheten.

Från 5-årsrapporten av MJG får vi beskrivet hur det aktuella läget och utvecklingen när det gäller skadetyper, allvarlighetsgrad och undvikbarhet är. Resultaten kommer att diskuteras mot bakgrund av aktuella frågor som kompetensförsörjning och bemanning.

På Östra sjukhuset i Göteborg använder man journalgranskning för att skapa lärande och reflektion för hela vårdteamet. Vid varje mättillfälle utses en patientgrupp på en av vårdavdelningarna. Journalerna granskas för att identifiera vårdskador (enligt markörbaserad journalgranskning, MJG) och risk för vårdskador. Efter återkopplingen från patientgrupperna kan åtgärder vidtas för att undvika att vårdskada samt anpassa vården utifrån patienternas perspektiv på patientsäkerhet och kvalitet.

Medverkande: Hans Rutberg, Carina Ålenius och Per Wiger samtliga arbetar med strukturerad journalgranskning på SKL. Anna Gyberg, Eva-Karin Elkjaer och Christer Nyman vid Östra sjukhuset Göteborg.

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.