53. SIP och fast vårdkontakt ska tillämpas – men hur då?

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård säger att fast vårdkontakt och samordnad individuell plan ska tillämpas. Vilka möjligheter finns och vilka hinder?

Syftet med lagen är en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. Det är landstingets öppna vård som ska bli en dirigent för samverkan och säkra den fortsatta vården utanför sjukhuset.

Till hjälp finns SIP, lagstiftningen om samordnad individuell plan, som har hunnit bli 8 år. Planen ska säkra att socialtjänsten och hälso-och sjukvården samordnar sina insatser och tydliggör vem som gör vad och när. Många tycker att SIP tar tid, men SIP ger också tid. Hur har det gått? Hur går vi vidare? Vilka möjligheter finns och vilka hinder? Till hjälp har SKL tagit fram olika verktyg och metoder som du får del av.

 

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.