51. Mångårigt arbete ger resultat för trycksåren

På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har man de senaste tio åren målmedvetet arbetat med åtgärder för att förebygga trycksår. 2017 valde man att fokusera lite extra på uppföljning och införande av strukturerat arbetssätt.

Liksom övriga landet genomför man punktprevalensmätningar (PPM), men för att få kontinuerlig koll på läget och kunna återkoppla på olika nivåer har man även ett system för att följa trycksårsförekomst via journalsystemet. Arbetssättet är nu väl etablerat och ska bli regional standard i Västra Götaland. Här delar SÄS med sig av sina erfarenheter av implementeringen, verktygslådan för strukturerat arbetssätt och hur det arbetar med daglig styrning och pinnstatistik.

 

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.