48. VRI – vi vet vilka de är men hur förebygger vi dem?

Evidens finns kring vilka vårdrelaterade infektioner som finns och hur vi förebygger dessa. Men vi följer inte de guidelines som finns. Varför? Hur kan vi förebygga och arbeta mer effektivt med VRI?

På seminariet får vi en översikt över de tillgängliga data som finns från bland annat PPM-VRI mätningar, Infektionsverktyget och MJG  samt fakta från bland annat WHOs guidelines kring hur vi förebygger de vanligaste VRI:erna vårdrelaterad UVI, postoperativa infektioner, infartsrelaterad sepsis och pnenumeni. Delta med din kunskap i seminariet, var med och reflektera och diskutera hur vi mer effektivt kan arbeta för att förebygga VRI. 

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.