47. Verklighetsbaserad riskanalys med hjälp av simulering

Du kanske tänker ”Verklighetsbaserad” och ”simulering” i samma mening – det krockar da helt. Låt oss förklara: Analyser av verksamhet, processer, arbetssätt, rum och utrustning i arbetsgrupper runt skrivbord räcker inte.

Sjukvården är så komplex, att det inte går att få med alla erfarenheter och föreställningar om risker i mötesform. Därför leder förändringar inte sällan till fel och onödiga patientskador. Simulering av planerade förändringar ger ovärderlig information, tydliggör komplexa förhållande, utbildar organisationen och involverar personal. Och det är till och med roligt. Kliniska träningscentrar finns inom vården och lärosäten i hela Sverige. Simulering kan användas till mera än att utbilda individer och patientnära team. Scenarier kan skapas i syftet att testa idéer, till exempelt nya arbetssätt och lokaler och sedan genomföra i verkligheten. Erfarenheterna från sådana scenarier genomgås i den strukturerade reflektionsstund, som sker med involverad personal och observatörer omedelbart efter. På detta sätt uppnås insikter inför eller i samband med förändringar, som inte kunnat uppnås på annat. Vi berättar hur och vad du ska göra för att komma igång.

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation

Rätt kompetens på rätt plats

Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt är avgörande för att säkra kvaliteten. Vad innebär det? Vem ansvarar? Vilken kompetens, förmågor och färdigheter krävs för en säker vård? Hur utbildar vi i patientsäkerhet?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.