45. Kan personcentrerad vård ge en säkrare vård?

När patienter medverkar i vården och är delaktiga i alla de beslut som tas rörande den egna sjukdomen och ohälsan blir oftast vårdresultaten bättre och riskerna för vårdskador minskar. Här berättar Helle Wijk och David Edvardsson om senaste rönen kring hur och om personcentrerad vård ger en säkrare vård för patienter oavsett om de är på sjukhus, hemma eller på SÄBO.

I det här seminariet diskuterar vi hur personcentrerad vård kan vara värdefull för både patienten och medarbetaren, Talare är David Edvardsson från Umeå universitet och medförfattare till skriften ”Personcentrerad vård en kärnkompetens för god och säker vår”. David forskar om personcentrerad vård och hälsofrämjande livsmiljöer för äldre personer och personer med demenssjukdomar och kognitiva nedsättningar. Helle Wijk, professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet berättar om resultaten från när Göteborgs stad införde ett personcentrerat förhållnings- och arbetssätt på särskilt boende (SÄBO) med effekter på hantering av inkontinensproblematik (omvårdnad) samt ett personcentrerat arbetssätt på SÄBO för en 0-vision avseende tvång- och begränsningsåtgärder.

 

Lärande arbetsplats ger en säkrare vård

Delaktighet, tillåtande kultur och stöttande ledarskap skapar en bra patientsäkerhetskultur. Vad gör det för ökad patientsäkerhet? Här diskuterar vi förbättring- och förändringsarbete på arbetsplatsen, till nytta både för patienten och medarbetaren.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.