43. FRAM - så många saker som möjligt ska gå rätt

Patientsäkerhetsarbetet i Sverige har de senaste åren påbörjat en resa från att säkerställa att "så få saker som möjligt går fel" till att också omfatta att "så många saker som möjligt går rätt". Detta kombinerade perspektiv kallas ”Safety-II” och avser systemets förmåga att anpassa sig och lyckas under varierande förhållanden.

Människor ses som en resurs som behövs för systemets flexibilitet och robusthet. En metod som har sitt ursprung i ”Safety-II” är FRAM och kan användas för att bättre förstå hur ett system för det mesta producerar goda resultat men också ibland resultat som är onödigt ogynnsamma. FRAM används för analys av komplexa sociotekniska system och kan vara ett värdefullt komplement till utredningar med andra metoder inom hälso- och sjukvården. Metoden är särskilt användbar för att analysera stora och svåröverskådliga områden, men är också användbar för att belysa mer avgränsade frågeställningar. Under detta seminarium får ni både teori och exempel hur FRAM använts som komplement till händelseanalyser.

 

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.