41. Vägen till en strategi för utbildning i patientsäkerhet för alla studenter?

Det är mer än önskvärt och angeläget att alla blivande medarbetare i hälso-och sjukvården och omsorgen, lär sig att arbeta med patientsäkerhet. Det sker inte systematiskt idag i tillräcklig utsträckning.

Under ledning av SHSS (Sveriges Hälso- och sjukvårdsstudenter) utmanas olika aktörer med olika ansvar och möjligheter - hur kan de skapa förutsättningar för att alla studenter skall ges möjlighet att lära sig patientsäkerhet? Inget samspel ingen framgång.

 

Rätt kompetens på rätt plats

Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt är avgörande för att säkra kvaliteten. Vad innebär det? Vem ansvarar? Vilken kompetens, förmågor och färdigheter krävs för en säker vård? Hur utbildar vi i patientsäkerhet?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.