40. Vägar till säkrare rehabilitering

I det här seminariet fördjupar vi oss kring hur olika metoder kan användas i förbättringsarbete, speciellt inom primärvården och rehabverksamheter, för en säkrare rehabilitering. Med på seminariet finns representanter från Intermountain Healthcare och Primärvårdkvalitet.

Att använda aktuell evidens och säkra metoder är grundläggande för att uppnå en god och säker rehabilitering. I Nordamerika och Sverige har olika metoder för verksamhetsstöd utvecklats och i det här seminariet fördjupar vi oss kring hur metoderna kan användas i lokalt förbättringsarbete för en säkrare rehabilitering. Hur kan olika metoder stötta följsamhet till riktlinjer och vad kan vi lära av varandra? Hur kan vi använda patientens egna rapporterade data för att följa upp behandlingen? Hur kan primärvården arbeta ännu effektivare med rehablitering?

Seminariet hålls på engelska.

Gerard Brennan

Gerard Brennan är fysioterapeut, forskare och senior rådgivare på en primärvårdsklinik vid Intermountain Healthcare.

Till presentation

Stephan Hunter

Stephen Hunter är fysioterapeut, forskare och samordningschef på Intermountain Healthcare.

Till presentation

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.