38. Klagomål – vem gör vad och hur går det?

Lagstiftningen kring klagomål inom hälso- och sjukvården är ändrad från 1 januari 2018. I det här seminariet pratar vi om de nya rollerna för vårdgivare, patientnämnd och IVO, hur omställningen till nya lagen hittills fungerat och hur man kan skapa en struktur för klagomålshanteringen hos vårdgivaren.

Vad innebär det i praktiken att IVO:s utredningsskyldighet har begränsats? Vilken roll har vårdgivaren och patientnämnderna? Varför skickar IVO klagomål från patienter till vårdgivare och vad är ett ”tillräckligt och begripligt” svar från vårdgivare? Vilka nya arbetssätt har satts igång hos vårdgivarna? Hur kan vi bättre skapa en struktur för klagomålshantering och synpunkter där vårdgivaren får en överskådlig bild av inkomna klagomål/ synpunkter för hanterande, besvarande, aggregering och analys.

 

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.