37. Ekonomi och patientsäkerhet, så kan rätt arbete löna sig

Triljoner dollar årligen kostar vårdskador världen över! OECD redovisar i sin rapport ”Ekonomin och vårdskador” kostnader inte bara utifrån ett finansiellt perspektiv utan tar även hänsyn till faktorer som minskad hälsa och förlorad produktivitet. Vad kostar våra vårdskador egentligen? Vilka lösningar finns?

Rapporten “The Economics of Patient Safety; Strengthening a Value-based Approach to Reducing Patient Harm at National Level” går på djupet vad undvikbara skador egentligen kostar och hur skador effektiv kan minimeras. Var finns kostnaderna? Hur kan dessa kostnader minska och vad kan vi använda pengarna till istället? Rapporten ger även ett antal råd hur arbetet med patientsäkerhet ska löna sig. Att lokalt ha rätt organisation för att kunna ge kunskapsbaserad personcentrerad vård och arbeta förebyggande är en förutsättning, men lika viktigt är att ha en nationell patientsäkerhetsstrategi på plats som grund för det lokala arbetet. 

Hur ser det ut i Sverige och vad kan vi ta med oss av OECDs rekommendationer i vårt arbete här?

 

Ane Auraaen

Ane Aureen talar på Patientsäkerheskonferensen

Ane Auraaen analytiker på OECD och medförfattare till rapporten ”The Economics of Patient Safety: Strengthening a Value-based Approach to Reducing Patient Harm at National Level".

Till presentation

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.