36. Bättre primärvård med psykiatriskt team

Var tredje patient hos primärvården har någon form av psykisk ohälsa. Snabb hjälp och rätt diagnos ska vara en självklarhet, men ofta drabbas patienten istället av raka motsatsen. Det finns lösningar. Lyssna till Intermountain Healthcare och deras teambaserad arbetssätt hos primärvården.

På Intermountains primärvårdskliniker kom många personer vars besvär förvärrades av måttlig depression eller demens. Allmänläkarna remitterade vidare till psykiatrisk expert, ofta med ledig tid flera veckor bort och hörde många gånger inget mer om patienten. Det fanns ingen koppling.  Så kunde det inte fortsätta, patienterna led och läkarna tyckte sig inte kunna ta patientansvar.

Istället vände man på hela perspektivet och bestämde sig för ett mer holisitisk synsätt på psykisk ohälsa där mental hälsa inte bara tillhandahålls av en specialist utan av ett team. Allt för att tidigare kunna identifiera patienter med måttlig depression. Man skapade ett primärvårdsteam med olika kompetenser; allt från kontaktpersoner, sjuksköterskor, allmänläkare till specialister inom psykiatri, som möjliggjorde att patienten fick rätt behandling tidigt och man undvek långvariga kostnader.

Modellen Intermountain tagit fram heter Mental Health Integration och liknar Collaborative Care som används bland annat i USA och England. I Sverige påbörjas nu även ett arbete som går åt detta håll, samarbetsvård-psykisk hälsa. Vad kan vi i det arbetet ta med oss för erfarenheter från Intermountain?

Seminariet är på engelska.

Brenda Reiss-Brennan

Brenda Reiss-Brennan talar på Patientsäkerhetskonferensen

Brenda Reiss-Brennan från Intermountain Healthcare i USA. Intermountain har under mer än 25 år byggt byggt en organisationskultur med stark värdegrund där ständiga förbättringar är plattformen.

Till presentation

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.