35. Utbildas studenter i patientsäkerhet? Hur? Interprofessionellt?

Kompetens för att arbeta med patientsäkerhet är grundläggande för alla medarbetare. Det borde vara det också för studenter i sin utbildning.

I detta interaktiva seminarium diskuterar studenter och representanter från vården hur utbildning inom patientsäkerhet ser ut idag. Studenter behöver vårda, lära och utveckla redan tidigt i sina utbildningar och helst med interprofessionell inriktning. I vilken utsträckning sker det? En attraktiv arbetsplats är en patientsäker arbetsplats om lärande pågår. Delta i studentinteraktiviteter om läget och ta reda på hur du kan bidra.

Rätt kompetens på rätt plats

Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt är avgörande för att säkra kvaliteten. Vad innebär det? Vem ansvarar? Vilken kompetens, förmågor och färdigheter krävs för en säker vård? Hur utbildar vi i patientsäkerhet?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.