34. Samordnad vård ska ge resultat för patienten

I ett fördjupat seminarium tar vi reda på vad hur vi kan gå från samverkan till riktig sömlös samordnad vård. Vad krävs för att vi ska se resultat för patienten? Vilka delar måste finnas på plats?

Mirella Minkman har i sin forskning tänkt på aspekter kring organisation, ekonomi och professionellt samarbete. Hon utgår från en utvecklingsmodell för integrerad vård när hon berättar om vad som krävs för att integrera vård från olika verksamheter.  I modellen finns ett antal delar som måste vara på plats innan man kan implementera det nya arbetssättet. Delarna handlar bland annat om hur man arbetar med patientcentrering, interprofessionellt samarbete, transparens i organisationen, tydliga yrkesroller och ett lärande ledarskap. Denna modell används idag i Nederländerna.

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys skriver i sin rapport ”Från medel till mål, att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv” att det saknas en vedertagen definition när vården blir samordnad. Istället anser de att samordnad vård är ett resultat för patienten som uppstår när vården och omsorgen är så samordnad att alla aktiviteter ingår i en väl fungerande helhet kring patienten.

Hur kan detta ligga till grund för vår fortsatta utveckling mot en nära vård?

Seminariet är på engelska.

Mirella Minkman

Mirella Minkman talare på Patientsäkerhetskonferensen

Mirella Minkman från Vilans i Nederländerna, berättar om framgångsrika modeller för samordnad vård och hur lösningen för bland annat avtal, ansvar, kommunikation och flöden kan se ut.

Till presentation

Emma Spak

Anna Spak pratar på Patientsäkerhetskonferensen

Emma Spak är samordnare för nära vård Sveriges Kommuner och Landsting.

Till presentation

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.