33. Digitalisering kräver ökad kompetens

Digital kompetens är ett strategiskt viktigt område som behöver stärkas i hela samhället för att möta framtidens utmaningar, allmänhetens kravbild och få ut mesta möjliga nytta av digitala tjänster och arbetssätt. Här får vi höra hur vi kan öka eHälsokompetensen för verksamheter inom omsorg och sjukvård.

Många i vården och omsorgen har inte fått den utbildning och handledning som krävs för att kunna hantera de system som idag används i vården och omsorgens vardag, vilket i sin tur påverkar patientsäkerhetsarbetet där ett digitalt arbetssätt och digital dokumentation är viktiga delar.

Famna har tillsammans med elva medlemsverksamheter inom vård, äldreomsorg och rehabilitering satsat på att stärka den grundläggande kunskapen kring IT, teknik och digitala lösningar men även att ta tillvara de digitala systemens fördelar. Vilka kompetensbehov fanns och hur tog man hänsyn till individers olika förmågor? Hur kan man ge rätt handledning och stöd, och hur säkerställer man att kunskapen kommer till användning bland all persona?  Hur kan medarbetarna vara med och forma sin egen digitala arbetsmiljö?

Inom Stockholms läns landsting satsar man på att vidareutveckla eHälsokompetensen som ett projekt inom det pågående utvecklingsarbetet med framtidens hälso- och sjukvård och framtidens vårdinformationsmiljö. Tiden för kompetensutveckling är ofta svår att finna i en vårdverksamhet med knappa resurser, så därför arbetar man med lokala nätverk och dialogseminarier för att sprida kunskap och förståelse. 

Lärande arbetsplats ger en säkrare vård

Delaktighet, tillåtande kultur och stöttande ledarskap skapar en bra patientsäkerhetskultur. Vad gör det för ökad patientsäkerhet? Här diskuterar vi förbättring- och förändringsarbete på arbetsplatsen, till nytta både för patienten och medarbetaren.

Till presentation

Rätt kompetens på rätt plats

Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt är avgörande för att säkra kvaliteten. Vad innebär det? Vem ansvarar? Vilken kompetens, förmågor och färdigheter krävs för en säker vård? Hur utbildar vi i patientsäkerhet?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.