32. Ett gott ledarskap bygger kultur tillsammans

Här får vi höra två helt olika verksamheter, Bräcke diakoni och Akuten Sahlgrenska universitetssjukhuset, berätta om deras arbete med att skapa en kultur där ständiga förbättringar är centralt.

Framgångsfaktorerna är systematiskt arbete, personalens engagemang och att ledare ger rätt förutsättningar. På Bräcke diakoni utgår arbetet från patienters behov och där verksamheterna är drivande i att identifiera problem och hitta lösningar. Hur utvecklades strategier och förankrades i verksamheten på alla nivåer? Vilka förändrade arbetssätt genomfördes i det vårdnära arbetet? Hur kan man genom att synliggöra mätningar och bygga analyskompetens få ökad transparens och lärande, och därigenom en förändrad avvikelsekultur?

På Akuten Sahlgrenska startade arbetet i och med nya ledare som genomförde en tydlig ledningsstruktur, en stabil värdegrund och ett jobb mot en bättre arbetsmiljö. Samtidigt sågs organisationen över för att snabbare kunna ta emot patienter; effektivisera triagen, förbättra hänvisningsrutiner och planstyra arbete. Värdegrundsarbetet fortsatte dock och nu har samtlig personal genomgått en utbildning i "att bygga kultur tillsammans". Idag har Akuten färre klagomål och minskat antal allvarliga avvikelser.

 

Lärande arbetsplats ger en säkrare vård

Delaktighet, tillåtande kultur och stöttande ledarskap skapar en bra patientsäkerhetskultur. Vad gör det för ökad patientsäkerhet? Här diskuterar vi förbättring- och förändringsarbete på arbetsplatsen, till nytta både för patienten och medarbetaren.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.