28. Hur ska vi uppnå en god samordnad vård?

En sömlös vård för patienten där vården är jämlik, tillgänglig, effektiv och samordnad. Samordning och samverkan både mellan huvudmännen, och mellan olika enheter hos huvudmännen utgör stora utmaningar. Vad kan vi lära av Nederländerna?

I Nederländerna har man utvecklat och implementerat olika former av samordnad vård, allt med fokus på bästa resultat för patienten. Mirella Minkman från Vilans Nederländerna berättar hur man arbetat för att uppnå detta men berättar även om sin forskning kring ”integrated care”. Vilka delar måste fungera och hur ser de olika faserna i genomförandet ut? Vad är de olika alternativen?

Tillsammans med Anna Nergårdh, särskild utredare för utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” diskuterar Mirella hur Sverige bäst kan uppnå en samordnad vård. Vilka hinder och möjligheter finns? Vilka steg är de rätta att ta nationellt?

Mirella Minkman

Mirella Minkman talare på Patientsäkerhetskonferensen

Mirella Minkman från Vilans i Nederländerna, berättar om framgångsrika modeller för samordnad vård och hur lösningen för bland annat avtal, ansvar, kommunikation och flöden kan se ut.

Till presentation

Anna Nergårdh

Tamara Buechler talar på Patientsäkerhetskonferensen

Anna Nergårdh leder utredningen "Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01)".

Till presentation

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.