27. Globala aspekter av patientsäkerhet

Patientsäkerhet är ett globalt folkhälsoproblem och WHO räknar med att det årligen sker över 43 miljoner incidenter som kostar 42 miljarder! Över hela världen pågår arbete för att uppmärksamma och förebygga skador där WHO spelar en roll för sprida kunskap mellan länder. Vad kan vi lära av omvärlden?

I det här seminariet berättar Simon Feldbæk Peitersen om WHOs arbete och hur det påverkar vårt arbete här i Sverige. Hur ser utmaningarna ut i världen? Kan vi lära av andra länder hur de arbetat med de utmaningar vi har hos oss?

WHO:s arbete utgår från programområden som är relevanta för alla medlemsländer, till exempel handhygien och förebyggande av infektioner, patientmedverkan och säker kirurgi. Nu senast lanserades projektet ”Medication Without Harm”. Sverige stödjer det internationella arbetet och samverkar med WHO i arbetet med att koordinera, sprida och driva förbättringsarbeten inom de olika programområdena. Sverige deltar även i ”Patient Safety Global Action Summit”, som samlar internationella experter, forskare och beslutsfattare på regeringsnivå inom patientsäkerhet. Samarbetet är en plattform för lärande inom patientsäkerhet, till exempel om ledarskap, utbildning, e-hälsa, mätningar och datainsamling, patientsäkerhetskultur samt ledning och styrning på internationell nivå.

 

Simon Feldbæk Peitersen

Simon Feldbæk Peitersen från WHO talar om de globala aspekterna av patientsäkerhet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.