Olika kompetenser bidrar till bättre upphandlingar och införanden

Upphandlingar av nya hjälpmedel eller ny teknik kan kännas som en lång process. Idag finns olika upphandlingsmetoder för att möjliggöra att man upphandlar rätt produkt som löser det problem man har eller bidrar till den teknikutveckling som man önskat.

I Region Skåne genomförs just nu en innovationsupphandling för att hitta "bästa helhetslösningen för fallprevention på sjukhus", alltså inte en färdig produkt utan målsättningen är att minska fallen på sjukhus med 20 %. Upphandlingen ska mynna ut i en provserie av helhetslösningen som ska testas och vidareutvecklas på två av SUS vårdavdelningar. Inom tandvården har utvecklingen av ny teknik gått snabbt och i Folktandvården Stockholm har introduceringen av ”Intraoral scanning” varit en del av den dentala utvecklingen där införandet föranleddes av riskbedömning, kliniska tester och utvärdering. Vid upphandling deltog testgruppen tillsammans med upphandlare i företaget där de olika kompetenserna ökade möjligheterna att identifiera patientsäkerhetsrisker.

Bland de medverkande: Monica Bergenek Skånes universitetssjukhus, Dick Creutz, Folktandvården Stockholm.

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.