26. Suicidprevention i samarbete

Landstinget i Kalmar län har skapat en landstingsövergripande standardiserad vårdprocess för suicidnära patienter. Arbetet har genererat ett enormt engagemang och bidragit till att sätta suicidproblematiken högt upp på landstingsagendan.

Suicidprevention är en mycket komplex fråga som involverar många instanser, både inom och utanför landstinget, och tack vare starkt ledningsstöd har ett stort antal deltagare med skilda erfarenheter och kunskaper kunnat ingå i projektgruppen. Närstående/efterlevande har även ingått i arbetet. Denna bredd är en styrka i projektets alla delar, inte minst vid identifiering av flaskhalsar och framtagande av nya arbetssätt.

 

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.