23. Ditt KTC kan hjälpa dig att utbilda, rekrytera och behålla personal

Här berättare Svensk förening för Klinisk träning och Medicinsk simulering, om utbildningsinsatser, innovativa sätt att genomföra VFU och hur vi tar tillvara utlandsfödd personal.

Bra utbildning kräver framförhållning, planering och långsiktighet – och en prioritering av nyttjandet av resurser. Diskutera exempel och frågor:

  • Vad gör skillnad och vilka forskningsresultat finns när det gäller att kompetensutveckla nyexaminerade och nyutbildade?
  • Hur kan vi bättre förbereda VFU för jobb när antalet sängplatser minskar och studenter ökar?
  • Vilka sätt är bäst för att ta tillvara utlandsutbildad personal?

Medverkande

Eva Lidén, chef KTC Örebro och Veronica Granath t.f. chef
KTC Uppsala.

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN

Rätt kompetens på rätt plats

Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt är avgörande för att säkra kvaliteten. Vad innebär det? Vem ansvarar? Vilken kompetens, förmågor och färdigheter krävs för en säker vård? Hur utbildar vi i patientsäkerhet?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.