21. Säker vård med hemmet som arbetsplats

Hemsjukvården är den vårdform som ökar mest. Förutsättningarna för vård i hemmet är annorlunda än i sjukhusmiljö. Hur gör vi för att organisera hemsjukvården på bästa sätt och med bättre utnyttjande av befintliga resurser där vårdpersonal ofta får väga risker mot patientens önskemål?

Hemsjukvården har patienter med varierande diagnoser, ofta multisjuka med komplexa symptombilder som kräver många olika avancerade medicintekniska apparaturer och läkemedelsbehandlingar. Hemsjukvårdens uppdrag är att patienten till största delen ska vårdas i hemmet oavsett diagnos i en miljö som fortsätter att vara patientens hem och inte en vårdsal, Vårdpersonalen får ofta fatta beslut där risk för vårdskada vägs mot patientens integritet, rätt till medbestämmande och livskvalitet. Vården behöver även ta hänsyn till att förändringar i hemmet påverkar anhöriga som bor där.

Så hur gör vi för att organisera och koordinera vården på bästa sätt för att patienten ska känna sig delaktig och med bättre utnyttjande av befintliga resurser? Är vården anpassad efter patientens behov och hur stödjer systemen professionen i sitt arbete? Hur kan man bedriva systematiskt arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbete när vårdmiljön är i privatpersoners hem? Bedriver vi vård utifrån verksamheten eller patienten och vilka utmaningar kommer vi att möta i framtiden?

Dessa frågor, kommer vi att belysa i en panel bestående av representerar från hemsjukvård, med olika roller och kompetenser från olika delar av landet.

Medverkande

Mirjam Ekstedt, professor Linnéuniversitetet och forskningsgruppsledare för the System Safety in Health Care group vid LIME/Karolinska Institutet, Carin Thunman Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tierps kommun och Kristina Malmsten utvecklingsledare Senior Alert.

Panelen består av:

Anna Levin Arbetsterapeut Burlövs kommun, Erika Bälldahl Sjuksköterska Oxelösunds kommun, Monika Ulfsdotter-Pettersson Verksamhetschef Vårdcentralen Tierp,
Helena Carlsson vård och omsorgschef Tierps Kommun,
Elmar Keppel chefläkare och vårdutvecklare Oskarshamn,
Lovisa Jäderlund Hagstedt distriktsläkare, Norrtälje Södra vårdcentral och biträdande verksamhetschef Primärvård Tiohundra.

 

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.