20. Korrekt koll på läkemedel

Korrekt läkemedelslista är något av en förutsättning för att undvika risker med felaktiga och ofullständiga ordinationer och behandlingar. Hur kan man arbeta säkrare med frågor kring inaktuella läkemedelslistor och vad händer egentligen i arbetet med Nationella Läkemedelslistan?

Idag när det inte finns en samlad nationell lista är det ännu viktigare att man vid varje vårdtillfälle går igenom vilka läkemedel som är aktuella, ser över vad som är ordinerat från annan vårdgivare och identifierar var diskrepanser finns. I Region Skåne har man identifierat orsaker till inaktuella läkemedelslistor, identifierat akuta och permanenta åtgärder samt tagit fram en metod för att på ett strukturerat sätt mäta och följa förekomst av diskrepanser. Inom vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården har man granskat läkemedelsordinationer, rensat bland icke aktuella mediciner och fått en större förståelse för patientens aktuella situation samt en förenkling av receptförnyelse.

Vi får även en kort rapport kring turerna med samlad nationell läkemedelslista - vad händer nu?  Helena Palm från SKL ger svar.

Medverkande
Clary Holtendal Farmaceutförbundet, Helena Palm SKL, Catharina Andersson Region Skåne och Ayako Hoshina NU-sjukvården Trollhättan.

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.