19. Vårdorsakat läkemedelsberoende

Region Västmanland har arbetat aktivt för att minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel och minska risken för att patienter kommer till skada i vården. Hur får man en hel organisation att ändra mönster och säkra ett gemensamt arbetssätt, allt från högsta ledningen ned till det enskilda mötet med patienten?

Västmanland ligger högt i förskrivning av beroendeframkallande läkemedel men även vad gäller skadeverkningar av förskrivning av dessa. Därför gör man nu en översyn av frågorna, processer och samarbeten mellan olika aktörer för att minska risken för latrogent, minska förskrivningen och förbättra omhändertagandet av de som utvecklat beroende.

I det här seminariet berättar de om sitt landstingsövergripande arbete, visar de upp sin kartläggning av nuläge, problembild och önskat läge, sin planering och åtgärdsplan. Hur arbetar man i professions- och förvaltningsövergripande arbetsgrupper? Vad ser man för fördelar med att arbeta i en strukturerad processmodell med utpekade professionella processledare? Vilka förbättringar planeras och har redan genomförts? Vilka resultat ser man?

 

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.