16. Hur ser skadorna ut vid särskilt boende och vad gör vi åt dem?

Under seminariet presenteras dels en vetenskaplig studie kring skador i 102 Lex Maria anmälningar från säbo, dels hur systematiskt förbättringsarbete inom äldreomsorg bidragit till bättre säkerhet för den äldre.

Studien av Åsa Andersson identifierar de mest förekommande allvarliga vårdskadorna i särskilda boenden samt vilka faktorer som bidragit till dessa vårdskador. Bakgrunden till förbättringsarbetet inom Bräcke Diakoni var att HSL-avvikelser registrerades i kommunens system medan avvikelser enligt SOL registrerades på papper vilket ledde till svårigheter med utredning och uppföljning av avvikelserna. Idag har de förändrat arbetssätten, infört ett digitalt avvikelsesystem och har mätbara resultat både gällande antal avvikelser, allvarlighetsgrad samt avvikelskultur ger en bättre säkerhet för den enskilde.

 

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.