15. Hur kan tillsynens iakttagelser bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) presenterar sin bild av hälso- och sjukvårdens största utvecklingsområden utifrån tillsynens iakttagelser.

Tillsyn ska vara träffsäker i förhållande till risker för patienter och brukare. IVO berättar om vilka riskområden vi prioriterar inom hälso- och sjukvården och ger konkreta exempel från pågående tillsynsinsatser. Vi belyser förstärkningen av patient- och brukarperspektivet i tillsynen med ambition att se till det sammanlagda resultatet för personen.

 

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.