13. Nya rön kring hinder och brister i läkemedelshantering och ett nytt sätt rapporera biverkningar

Läkemedelsbehandling är en huvudmodalitet i vården och är förknippad med risker för och uppkomst av allvarliga vårdskador. I strävan att minska vårdskadorna behövs kunskap om hur de uppkommer, kritiska moment och var det går fel.

Seminariet tar även upp frågor kring hur vi rapporterar fel, brister och biverkningar av läkemedel. Stiftelsen Nätverket för läkemedelsepidemiologi, NEPI, redovisar för rapporten ”Samverkansprojektet” där patienter och berörda yrkesgrupper – apotekare, läkare, receptarier och sjuksköterskor – gemensamt identifierar vilka hinder de ser i läkemedelskedjan och det som stör de som dagligdags arbetar i läkemedelskedjan, eller förväntas genomföra behandlingen själva i hemmet. I VGR har 108 Lex Maria- och 48 klagomålsutredningar genomförda 2011-2017 avseende brister i läkemedelshanteringen analyserats genom identifiering av aktiviteter där felhändelser uppkom och vilka faktorer som var orsaken till dessa felhändelser. Läkemedelsverket presenterar SEBRA, ett nytt sätt att rapportera biverkningar med högre kvalitet och tidseffektivitet direkt från sjukvårdens system. Det här pilottestas sedan maj inom Region Uppsala.

 

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.