11. Högsta ledningens engagemang är nyckeln till framgång

Vid Skånes universitetssjukhus (SUS) har man stärkt och utvecklat patientsäkerhetsarbete med ett systematiskt och långsiktigt arbete där konsolidering och repetitioner är viktiga inslag. Vilka framgångsrecept finns och vilka resultat ser man?

Under seminariet berättar man om arbetet med patientsäkerhetsdialoger, ledningens patientsäkerhetsronder, seminarier för chefer på alla nivåer i patientsäkerhetskultur, en strategi för patientdelaktighet och ett verktyg för resiliensarbete. Hur har man utvecklat metoderna? Vi får även höra om SUS arbetat med utbildningsinsatser inom hela förvaltningen där man utgått från att hitta sätt att sprida kunskap och lärande, trots svårigheten att frikoppla personal för utbildning.

Lärande arbetsplats ger en säkrare vård

Delaktighet, tillåtande kultur och stöttande ledarskap skapar en bra patientsäkerhetskultur. Vad gör det för ökad patientsäkerhet? Här diskuterar vi förbättring- och förändringsarbete på arbetsplatsen, till nytta både för patienten och medarbetaren.

Till presentation

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.