6. Vilka skador ser vi inom psykiatrin?

I detta seminarium presenteras resultaten från världens första nationella mätning av skador inom psykiatrisk vård.

Metoden är en nyutveckling av markörbaserad journalgranskning (MJG). Olaga frihetsberövande, förlängt sjukdomsförlopp och avsiktligt självdestruktiv handling är skador som förekommer. Resultaten visar att unga och kvinnor är mest drabbade.

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.