2. Hur kan den nya läkemedelsföreskriften bidra till säker läkemedelshantering?

Den nya läkemedelsföreskriften trädde i kraft i januari 2018. Socialstyrelsen och representanter från vården lyfter fram och berättar om vad de nya bestämmelserna innebär för bla ordination, delegering och dokumentation. 

Seminariet kommer att fokusera på de största förändringarna i föreskriften och vad de för med sig i praktiken. Frågeställningar som kommer att diskuteras är bland annat:

  • Hur kan vi skapa säkra ordinationer redan från början?
  • Finns det risker med delegering?
  • Hur kan vi skapa förutsättningar för att ta del av ordinationen och dokumentera iordningställande och administrering/överlämnande?

Seminariet avslutas med att vi dyker lite djupare i frågor kring hur vi arbetar säkert med läkemedelsfrågor inom kommunal vård. 

Rätt kompetens på rätt plats

Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt är avgörande för att säkra kvaliteten. Vad innebär det? Vem ansvarar? Vilken kompetens, förmågor och färdigheter krävs för en säker vård? Hur utbildar vi i patientsäkerhet?

Till presentation

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.