1. Får vi en säkrare vård?

Det du inte kan mäta kan du inte förändra, det du inte kan förändra kan du inte förbättra. Men hur mäter man patientsäkerhet?

I det här seminariet kommer vi prata om tolkning och analys av alla siffror som nu kommer fram. Visar siffror från journalgranskning, Kvalitetsregister, anmälningar till IVO och Löf samma sak? Ger Vården i Siffror en bra översiktbild? Detta seminarium belyser grunderna i hur man kan mäta säkerhet, ger en översikt över olika datakällors styrkor och svagheter samt ger grunderna i analys.

Medverkande:
Pelle Gustafson chefläkare Löf, Fredrik Westander, utredare Sveriges Kommuner och Landsting


Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.