Nyhetsstudion SAMTAL. Säker vård utan kränkningar

Vad menar vi med kränkande beteende? Vilken rätt har patienten till sin egen uppfattning? Hur kan man undvika en auktoritetskonflikt? Kan man träna sig i att agera mer etiskt och upptäcka kränkningar i tid?

Marion Lindh i ett samtal med Barbro Wijma, forskare och professor emerita vid Linköpingsuniversitet och Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare i psykiatrin Stockholm.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.