Nyhetsstudion SAMTAL. Bättre möten i vården

Vad menar vi med goda möten? Varför det viktigt? Vad krävs för att skapa goda möten i vården? Kan man lära sig detta? Har man tid att skapa goda möten i en vård som präglas av stress och tidspress?

Marion Lindh samtalar med Margareta Kristensson, professor socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet och Margareta Danelius, chefläkare och vice vd på Capio Go.

Lyssna här på poddsamtalen

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.