Nyhetsstudion SAMTAL. Är vi alltid hyfsade mot varandra?

För att arbeta för vård av hög kvalitet och säkerhet behöver medarbetare hjälpa och stödja varandra. Så är inte alltid fallet. Vad talar vi om? Och vad kan ohövlighet leda till? Hur kan jag som medarbetare ta ett personligt ansvar och vad behöver ledare känna till och kunna?

Marion Lindh samtalar med tre erfarna chefer; Elena Ejnarsson Västmanlands sjukhus, Gunilla Solander Capio St Görans sjukhus och Eva Striem Södersjukhuset.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.