Nyhetsstudion LIVE. Tema: Utveckling och förbättringar

15.00-15.05 Hur utvecklar vi vården tillsammans med morgondagens medarbetare?
Viviana Lundberg, ordförande Vårdförbundet Student, Karin Pukk Härenstam, forskare, läkare, ansvarig för konferensens studentprogram

15.10-15.15 Hur utvecklar och säkrar vi vården tillsammans med patienter? Maria Lindqvist, Patienthuset,  Kristina Söderlund, intressepolitisk chef Storstockholms Diabetesförening
 
15.20-15.25 Hur kan förbättrade processer, rutiner och metoder utveckla och säkra vården?
Johnny Hillgren, verksamhetschef, vårdområde anestesi, Region Gävleborg, Carina Andersson, Anestesikliniken Blekingesjukhuset

15.30-15.35 Hur kan IVOs tillsyn bidra till vårdens utveckling?
Gunilla Hult Backlund, Generaldirektör, IVO

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.