Nyhetsstudion LIVE. Tema: Skador i vården

12.30-12.35 Vilka vårdskador har vi?
Hans Rutberg, professor patientsäkerhet, Pelle Gustafson, chefläkare LÖF

12.40-12.45 Vilka vårdskador finns inom primärvården? 
Rita Fernholm, allmänläkare Boo vårdcentral, Ulrika Elmroth, PrimärvårdsKvalitet och vice ordförande SFAM, Eva Arvidsson, Primärvårdskvalitet

12.50-12.55 Vilka vårdskador finns inom psykiatrin? 
Charlotta Brunner, chefläkare Psykiatriförvaltningen, Landstinget i Kalmar län, Martin Hulten, chefläkare Division Psykiatri, Skånevård Sund, Karin Torell, verksamhetsutvcklare Psykiatri Skåne

13.00-13.05 Vilka vårdskador finns inom äldreomsorgen och särskilt boende? 
Åsa Andersson , strategisk rådgivare, Svensk sjuksköterskeförening,  Lotta Stenberg, Bräcke Diakoni

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.