Nyhetsstudion LIVE. Tema: Kompetens

10.30-10.35 Suicidprevention i samverkan
Från Landstinget i Kalmar län; Lillemor Broling, projektledare,  Charlotta Brunner, överläkare psykiatri, Pontus Vulkan, medicinare, Herman Holm, överläkare psykiatri

10.40-10.45 Hur får vi rätt kompetens på rätt plats?
Carina Skoglund, Socialstyrelsen, Carin Renger, handläggare SKL
Eva Pilsäter-Faxner, verksamhetsområdeschef för primärvården i Stockholm.

10.50-10.55 Ger samordnad vård en roligare arbetsmiljö?
Maj Rom, projektledare SKL,  Lars Liljedahl, Östersunds kommun, Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL.
 
11.00-11.05 Vilken betydelse har ett interprofesionella team och ett medvetet ledarskap för en säker vård? Hur uppmärksammar vårdutbildningarna patientsäkerhet?
Anita Edvinsson, Aurata , Tomas Kirkhorn, universitetslektor medicinsk teknik, Lunds universitet.

11.10-11.15 Kan man träna för en ökad kompetens?
Torben Nordahl Amorøe, sektionschef Simulatorcentrum i Väst, Magnus Berndtzon, utvecklingsledare för Metodikum, Region Jönköpings län.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.