Nyhetsstudion LIVE. Tema Åtgärder

12.40-12.50 Varför viktigt m ed bra nformation om läkemedel till patient? Utdelning av pris "Bästa patientinformation".
Karin Meyer Apotekarsociteten, Jan Stenius Leo Pharma, Karna Wisenius Apoteket AB, Niclas Carlsson MSD.

12.55-13.00 VRI - vi vet vilka de är men hur förebygger vi dem?
Annethe Thegel, hygiensjuksköterska, Nationella Strama, Birgitta Lytsy, hygienöverläkare Akademiska Sjukhuset Uppsala.

13.05-13.10 Hur minskar vi fallen?
Susanna Tuvemo Johnson, universitetsadjunkt Fysioterapiutbildningen i Uppsala, Kristina Malmsten, Senior Alert. 

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.